การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น

ในการนี้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอส่งรายละเอียดและประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาผู้สนใจทราบ และสามารถเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 มกราคม 2561 ที่งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ เพื่องานทุนการศึกษา จะดำเนินการในขั้นต่อไป สามารถดูหลักเกณฑ์และรายละเอียดได้ที่

http://www.mua.go.th/

ดาวน์โหลดเอกสาร 20171208102951.pdf

 

ประกาศ ณ วันที่ 8/12/2560
ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort