ประกาศ  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยทักษะเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน  สาระวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ  พละศึกษาและสุขศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา  และสังกัดกรมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

Read more

กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น” คณะดูงานจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Read more

การนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของผู้ประกอบการ จากใบสมัครตามแนวทางคูปองวิทย์ เพื่อโอทอปที่ยังไม่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

การนำเสนอแนวคิดในการ

Read more
ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort