กิจกรรมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ครั้งที่ 16 เนื่องด้วย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับ บริษัท Certiport Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมการแข่งขัน Microsoft Office Thailand Competition 2018 ขึ้น เป็นครั้งที่ 16 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถในการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office ภายใต้มาตรฐานสากลของใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist Certification พร้อมค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแสดงศักยภาพในการใช้ MS Office ให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย บนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับกิจกรรมการแข่งขันในปีนี้ เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 15-21 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย โปรแกรมประกอบด้วย MS Word, MS Excel, MS PowerPoint การแข่งขันแบ่งออกเป็น2 เวอร์ชั่น คือ Version 2013 และ Version 2016 โดยในปีนี้ ทางบริษัทฯ มอนสิทธิ์พิเศษในการเป็นตัวแทนประเทศไทยให้เวอร์ชั่นละ 1 คน เพื่อไปแข่งขัน Microsoft Office Specialist World Championship @ Orlando, Florida U.S.A. ต่อไป

ดันนั้น ทางบริษัทฯ จ

Read more
ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort