ผู้บริหาร

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี
คณบดี
 
อาจารย์ดุลชาติ ศิริวัลลภ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กิตติ ตันเมืองปักษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.ภัทรานุช ผงสุข
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort