ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(1) ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://drive.google.com/file/d/14J9KECaK_8zZhb9fmZZLSECshJ5ahnWK/view?usp=sharing

(2) แผนปฏิบัติราชการรายปี ประจำปี พ.ศ. 2564 แผนด้านบุคลากรและการพัฒนาหลักสูตร

https://drive.google.com/file/d/1lvrTUUwu_pOEMhxi-NtfnRbN6nZWx5vW/view?usp=sharing

(3) แผนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2564

https://drive.google.com/drive/folders/16B1_GUS6j5eBhJtm9EJDyHp_crWJrUeK?fbclid=IwAR0za2urAuj92hISiyLzLQrjDEK3v4rBj6p08Npe7z9GikiH1femqPjGNl4

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort