ประกาศสรุปคะแนนของนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะการใช้ Microsoft Office สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1

สรุปคะแนน-Microsoft-office

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH