ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) โครงการอบรมการเขียนใบสมัครงานในระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) โครงการอบรมการเขียนใบสมัครงานในระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ค้นหารายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 เวลา 08.30 – 12.00 น.
https://drive.google.com/…/1IpjG7WaLlcxpjfKDcTXZmnV8M…/view…

ค้นหารายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 – 17.00 น.
https://drive.google.com/…/1IDsI064JYKbh66Nj-APXPOVkz…/view…