เครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ตะวันออกเฉียงเหนือ

“เครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ตะวันออกเฉียงเหนือ”
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

[embeddoc url=”http://www.sci.lru.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผลการประชุมเครือข่าย_28-พ.ย.62.pdf” download=”all”]

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH