ประกาศสำคัญ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย