ประกาศสำคัญ

Mr.Wang Zhuohua อธิการบดีมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Mr.Wang Zhuohua อธิการบดีมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Mr.Wang Zhuohua อธิการบดีมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ เยี่ยมชมสาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด