ประกาศสำคัญ

ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาผู้ขอรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มเติม

ประกาศคัดเลือกนักศึกษาสู่สากล เพิ่มเติม