การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเทียบเคียงสมรรถนะ Oxford Test สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet

กำหนดการและราชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าอบรม<<<<

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort