ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี