ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเทียบเคียงแบบทดสอบ Oxford Placement Test สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเทียบเคียงแบบทดสอบ Oxford Placement Test สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3

แบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting

ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2564

ลิงค์รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าอบรม

https://drive.google.com/file/d/15p0OA5Fe9hbvxnUQ7N0vJX9YrzXg3acf/view?usp=sharing

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH