ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

https://drive.google.com/file/d/1KFjVTYl4U3l8uoXsDiSF1BiULv9p5yVV/view?usp=sharing

ประกาศผลการนำเสนอผลงานประชุมวิชาการ2564

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH