การลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ ปศุสัตว์จังหวัดเลย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบ ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี ในการลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ ปศุสัตว์จังหวัดเลย โดย ดร. สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมทีมงานหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆในปศุสัตว์จังหวัดเลย เพื่อเป็นความร่วมมือในการวิจัย การจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสหกิจศึกษา ของหลักสูตรเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์และชีววิทยา

วันที่ 15 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort