ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมด้านการเขียนใบสมัครงานในระบบออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมด้านการเขียนใบสมัครงานในระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และผู้ที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ให้มาลงชื่อยืนยันการลงทะเบียนที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตึก 28) edit*** ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เท่านั้น

โดยกำหนดการ จะอบรมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 เวลา 08.00 – 12 .00 น. และ รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 – 17.00 น. ตามรายชื่อ

หากมีข้อสงสัยหรือเกิดข้อผิดพลาดให้นักศึกษาติดต่อสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://drive.google.com/file/d/1gMnixDyK7PnHcgArq754bMgRx1_oEt7C/view?usp=sharing

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH