ข่าวทั่วไป

รายชื่อชุมนุมที่จะนำเสนอหลักการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อชุมนุมที่จะนำเสนอ