ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสิ้นค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

และยกระดับสิ้นค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort