ประชาสัมพันธ์ การทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล สำหรับหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH