ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH