ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมและชั่วโมงกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

https://drive.google.com/file/d/12iFTQnDTnOobp8sKYec_25fX-7gAtWjZ/view?usp=sharing

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH