ประกาศคะแนนสอบโครงการสอบวัดทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ ครั้งที่ 3

https://drive.google.com/file/d/1sSp3eFjQldJHaW3m90u-v1j79XFfuXO3/view?usp=sharing

คะแนนดิจิทัล-รอบ-3

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH