โครงการพัฒนาและยกระดับผลงานวิจัยสู่การเป็นนวัตวณิชย์ ระดับมหาวิทยาลัย (Research to Market)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับ

นายศุภชัย​ คึขุนทด
นางสาวเสาวลักษณ์ ราตะบุตร
นางสาวสุนิตา พิมพ์โพธิ์
นายวีระเดช พิมูลขันธ์
นางสาวน้ำฝน​ ผิวแดง

ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผลงานวิจัยสู่การเป็นนวัตวณิชย์ ระดับมหาวิทยาลัย (Research to Market)
เพื่อยกระดับผลงานวิจัยของนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสู่ภาคธุรกิจเป็นนวัตวณิชย์ในระดับมหาวิทยาลัยได้
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง LRU Co-Working Space ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort