ประกาศฯรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมระบบการประกันคุณภาพ (QA) ในโรงงานอุตสาหกรรม และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 เบื้องต้น

ประกาศฯรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมระบบการประกันคุณภาพ (QA) ในโรงงานอุตสาหกรรม
และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 เบื้องต้น

https://drive.google.com/drive/folders/121kTzVnPLhVhoSFSK6WCJomXAee4kSmQ?usp=sharing

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ ให้มาติดต่อขอลงทะเบียนเพิ่มเติม ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH