สรุปจำนวนชั่วโมงของโครงการอบรมการเขียนใบสมัครงานในระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา

สรุปจำนวนชั่วโมงของโครงการอบรมการเขียนใบสมัครงานในระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1Gb3lYiJROpLDbRHoAlhOw95JwwCH3gnA/view?usp=sharing

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH