โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และเตรียมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 มกราคม 2563 ณ หอประชุมขุมทองวิไล

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort