ข่าวทั่วไป

FOOD AND NUTRITION FAIR พบกับร้านค้าอาหารมากมายทุกวัน และตลาดนัดอาหารทุกวันพุธ

FOOD AND NUTRITION FAIR พบกับร้านค้าอาหารมากมายทุกวัน และตลาดนัดอาหารทุกวันพุธ

เวลา 11.00 – 18.00 น.

ณ บริเวณตึกอาหารและโภชนาการ

โดย นักศึกษาสาขาวิชาวิชาอาหารและโภชนาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศ ณ วันที่ 18/09/2561