แนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการทำโครงการวิจัย (Project) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ดาวน์โหลดประกาศ <

Read more

ตัวแทนจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและตัวแทนจากโรงพยาบาลเลย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้สำหรับการประมูลของออนไลน์ ณ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more
ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort