ภาพบรรยากาศ โครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย LRU Open House ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศ โครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย LRU Open House ประจำปี 2562
ภายในคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ณ บริเวณอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม