ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมพลังแห่งความภักดี และ ร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในโอกาศวันคล้ายวันบรมราชสมภพปีที่ 89”

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภ

Read more

กิจกรรมคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสรรหาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห้งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ตามกรอบเกณฑ์ โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และแบบเสนอประวัติและผลงานได้ทางเว็บไซต์

www.dcy.go.th ดาวน์โ

Read more