โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ม.4 – ม.5)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ม.4 – ม.5)

วันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศ ณ วันที่ 10/10/2561