อาคารและห้องเรียนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  อาคารและห้องเรียนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

………………………………………………….

แจ้งคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวทางการบริหารอาคารที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะ
ให้พร้อมใช้งานในการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1/2563  ดังนั้นจึงมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

  1. คณะนำ LCD จากกองกลางของคณะ จำนวน 4 เครื่อง ไปติดตั้งเพิ่มเติม ที่ Sc. ชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง และ
    Sc. ชั้น 4 จำนวน 2 ห้อง ส่งผลให้ LCD ของคณะเพื่อการบริการยืมคืนจึงไม่มีในภาคการศึกษานี้ จะมีเพียง
    การบริการยืมคืน เครื่องเสียงช่วยสอนและ visual เท่านั้น

2. คณะสรุปห้องเรียนภายใต้การดูแลของคณะที่มี LCD ดังไฟล์แนบ

ห้องเรียนที่คณะรับผิดชอบ

Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *