หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปีการศึกษา 2560 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนายกองค์การนักศึกษาคนเดิมลาออก ในวันที่ 11 กันยายน 2560 นั้น และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 -15.30 น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองพัฒนานักศึกษา จึงขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาในสังกัดของท่านทราบและเชิญชวนให้สมัครรับการเลือกตั้งฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170922131652.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *