สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ