รายงานผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งวิชาการ) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หรือกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ที่ลิงค์  http://mis.sci-lru.com

1.-แจ้งแบบฟอร์มสายวิชาการ