ระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ภาควิทยาศาสตร์

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

ภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 2561

สรุปทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

สรุปผลงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

สถานะภาพการดำเนินงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

สรุปไปราชการ ภาควิทยาศาสตร์ ปี 2561-2562

สรุปไปราชการ ภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปี 2561-2562

 

Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *