ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมทักษะการคิด วิเคราะห์ ด้านการคำนวณ ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการอบรมทักษะการคิด วิเคราะห์ ด้านการคำนวณ ครั้งที่ 1

สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 ธันวาคม 2561

ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา

และห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียน 8 ชั้น

ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<<<<

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ ณ วันที่ 25/12/2561