ประชุม เรื่อง การพิจารณารายละเอียดประกาศและแนวทางในการดำเนินงาน science and technology camp ปีการศึกษา 2561

ประชุม เรื่องการพิจารณารายละเอียดประกาศและแนวทางในการดำเนินงาน

science and technology camp

ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาพการประชุมทั้งหมด<<<<<

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศ ณ วันที่ 30/11/2561