ประชาสัมพันธ์โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2”

ตามที่ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการสนับสนุนทำวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ จนพัฒนาเป็นนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งฝ่ายวิชาการ สกว. มีความประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีโดยใช้นวัตกรรมผ่านการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย จึงได้จัดโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2” เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยมากขึ้น ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่ของสำนักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้เป็นอาจารย์และนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชนที่มีความสนใจ ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

ครั้งที่ ภูมิภาค วันที่จัดโครงการ สถานที่ URL สำหรับลงทะเบียน
1 ภาคกลาง 10-11 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ goo.gl/Ad4TJB
2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23-24 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมโฆษะ โฮเทล จ.ขอนแก่น goo.gl/TEsG2S
3 ภาคเหนือ 1-2 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ goo.gl/CwLNdJ
4 ภาคใต้ 8-9 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา goo.gl/AWN8Y3

 

ขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านทาง URL ดังตาราง ซึ่งเปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทางฝ่ายวิชาการ สกว. ขอสงวนสิทธ์สำรองอาหารเฉพาะ 200 ท่านแรกเท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร 20180112163049.pdf
ประกาศ ณ วันที่ 12/01/2561

 

Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *