ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะการใช้ Microsoft Office สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1

https://drive.google.com/file/d/1h6SDe1FJ_3govXYBnRPZzTauYYIBSPkU/view?usp=sharing

รายชื่อผู้อบรม-microsoft-word