ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง รหัส60

รายชื่อผู้มีสิทธิรหัส60

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง รหัส61

รายชื่อผู้มีสิทธรหัส61

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง รหัส62

รายชื่อผู้มีสิทธิรหัส62

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง รหัส63

รายชื่อผู้มีสิทธรหัส63