ประกาศ(เพิ่มเติม)ผลสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านการคำนวณและผลสอบวัดทักษะทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

ผลสอบการคิด
https://drive.google.com/…/1CYb0K_0NCtF0ZeYTBD0l7Fr7V…/view…

ผลสอบทักษะดิจิทัล
https://drive.google.com/…/1fVxjrpzP1lylnSEwJk2DwaYX3…/view…

ผลสอบการคิด3-ขอนแก่น
https://drive.google.com/…/11ioCOVs4M9Z6yh3UUYZL8gWCw…/view…

ผลสอบดิจิทัล3-ขอนแก่น
https://drive.google.com/…/1LwIdodKYHy2Z36anJUi1E9c8q…/view…

โครงการอบรมฯ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านทั้ง 3 ครั้ง จะมีรายชื่อเข้าอบรมทันทีโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียน ส่วนนักศึกษาที่ไม่เคยเข้าสอบเลยสักครั้ง จะไม่มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการ

 ซึ่งวันและเวลาในการอบอรมทางคณะจะแจ้งอีกครั้ง