ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 15 สิงหาคม 2563