ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ปี 2562

ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานปฐมนิเทศ ให้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ปี 2562 ณ หอ ประชุมทุ่งขุมทอง โดยในงานนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นประธานในพิธี เพื่อ ให้ความรู้ แนะนำเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในตอนบ่ายก็มีกิจกรรม สานสัมพันธ์น้อง – พี่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย