บริษัทแลคตาชอยขอการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

บริษัท แลคตาชอย จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือสังคม โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมของบริษัท ฯ เพื่อช่วยเหลือสังคม และ ร่วมสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับกิจกรรมของหน่อยงานภาครัฐและเอกชนมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กิจกรรมนักศึกษา “ค่ายอาสาพัฒนาชนบท” เป็นอีกกิจกรรมที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนในชนบทห่างไกล และ ทุรกันดาร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การร่วมกันพัฒนาห้องน้ำ ห้องสมุดห โรงอาหาร และการให้ความรู้เพิ่มเติมกับเด็ก ๆ เป็นต้น บริษัท แลคตาชอย จำกัด ขอเป็นส่วนร่วมหนึ่งในการสนับสนุนุกิจกรรม “ค่ายอาสาพัฒนาชนบท” เพื่อเป็นการส่งความสุข ไปยังนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดอุปกรณ์การเรียน และเป็นการช่วยเหลือทางสังคมทางตรง
ดาวน์โหลดเอกสาร 20160513152923.pdf
Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *