ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 20190118090506.pdf
ประกาศ ณ วันที่ 18/01/2562