ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

Email: science@lru.ac.th
web: www.sci.lru.ac.th/th
FB: www.facebook.com/scilruloei