ตารางการสอบวิชาแกน ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

เนื่องด้วยการทำข้อสอบอัตนัยในลิงค์มีปัญหา (ลิงค์ข้อสอบอัตนัย จะส่งในห้องแชตของห้องสอบ)

ตารางสอบวิชาแกน วันที่ 30 สิงหาคม 2564<<<ดาวน์โหลดไฟล์

วันที่-30-ส.ค.-2564เพิ่ม-qr-code

ตารางสอบวิชาแกน วันที่ 31 สิงหาคม 2564<<<ดาวน์โหลดไฟล์

วันที่-31-ส.ค.-2564เพิ่ม-qr-code

ตารางสอบวิชาแกน วันที่ 1 กันยายน 2564<<<ดาวน์โหลดไฟล์

วันที่-1-ก.ย.-2564

ตารางสอบวิชาแกน วันที่ 2 กันยายน 2564<<<ดาวน์โหลดไฟล์

วันที่-2-ก.ย.-2564เพิ่ม-qr-code

ตารางสอบวิชาแกน วันที่ 3 กันยายน 2564<<<ดาวน์โหลดไฟล์

วันที่-3-ก.ย.-2564เพิ่ม-qr-code