ตัวแทนจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและตัวแทนจากโรงพยาบาลเลย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้สำหรับการประมูลของออนไลน์ ณ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ตัวแทนจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และตัวแทนจากโรงพยาบาลเลย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้สำหรับการประมูลของออนไลน์ ณ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้จากการประชุมมีความเห็นให้ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบประมูลของออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเลย และก่อนเสร็จสิ้นการประชุมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้บริจาคของเพื่อใช้ในการประมูลครั้งนี้ด้วย สำหรับระบบประมูลออนไลน์นั้นมีกำหนดการเปิดตัวก่อนสิ้นเดือนเมษายน 2561 นี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่

https://www.facebook.com/helploei/

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศ ณ วันที่ 22/03/2561